Материали 1-10 от 230

Сплотяване на екипи team building цели методи и средства примери и добри практики 26 стр.

Сплотяване на екипи (team building) – цели, методи и средства, примери и добри практики

Днес успехът на всяка една компания, предприятие или организация, също както и успехът на всеки проект зависи не само от професионалната компетентност...
dannyboy
0 0
Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост 11 стр.

Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост

В процеса на преговори може ясно да се различат 5 етапа: Подготовка. Този етап включва събиране на информация за другата страна (обекта), преценка на собствените цели и очаквания, както и на това, докъде можем да стигнем...
ndoe
0 0
Специфика в Международната комуникация на ООСЕ СПЮИЕ 8 стр.

Специфика в Международната комуникация на ООСЕ, СПЮИЕ

В процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), страни-участнички са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора и Турция...
lubega
0 0
Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса 15 стр.

Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса

В настоящата разработка ще бъде разгледана същността на конфликтите и ролята на култура в тяхното развитие. Ще бъдат представени основните неблагоприятни ефекти от културните сблъсъци върху международния бизнес...
gecata_maina
0 0
Проект по комуникационни умения 10 стр.

Проект по комуникационни умения

В проекта ще се разгледат и анализират комуникационните отношения на Първа инвестиционна банка. Причината да се спра на анализа на комуникацията в банкова организация са следните...
dannyboy
0 0
Бизнес комуникациите в СОБАЛ quotЛуксорquot ЕООД - Пловдив 10 стр.

Бизнес комуникациите в СОБАЛ "Луксор" ЕООД - Пловдив

Управлението и развитие на всяка фирма е сложен процес, който изисква правилно планиране на процесите, успешна комуникация със служителите, контрагентите и клиентите, както и успешен контрол на цялостната дейност...
daniche90
0 0
Делови преговори Основни принципи и етапи Видове преговори Стратегии и тактики Възможни проблеми и конфликти 11 стр.

Делови преговори. Основни принципи и етапи. Видове преговори. Стратегии и тактики. Възможни проблеми и конфликти

Преговорите са изключително важен елемент от всяка една сфера на обществения живот. Благодарение на тях се постигат разнообразни споразумения, които имат ключово значение за подписване на различни договори, решаване на проблеми и пр....
aronn
0 0
Вербална комуникация 8 стр.

Вербална комуникация

Структура: 1. Същност и значение на вербалната комуникация 2. Видове вербална комуникация 3. Аспекти на вербалната комуникация 4. Техники на вербалната комуникация според характера на предаваното съобщение – преки и непреки съобщения 5. Методът на „а
lonito_1994
0 4