Материали 1-10 от 68

Разходи по качеството 16 стр.

Разходи по качеството

Актуалността на разглежданата тема произлиза от 20 век. Терминът „качество” в исторически план се появява в Япония. Това става възможно поради демилитаризацията. Друга важна предпоставка за появата на философията за „качество” именно в тази държава са сп
meri73meri
0 1
Качеството на компания за производство на зеленчуци 36 стр.

Качеството на компания за производство на зеленчуци

Фирмата e водеща българска марка, която заема голям дял от пазара на продукти на доматена основа и зеленчукови консерви. Този пазар се разширява, тъй като се увеличават консуматорите, които търсят удобство, високо качество и достъпни цени...
ivan40
0 0
Курсова работа по Мениджмънт на качеството 6 стр.

Курсова работа по Мениджмънт на качеството

С гарантирано качество и безопасност на произвежданите продукти, мандра "Ситово" е утвърден и желан партньор на вътрешния и външни пазари. Постоянният качествен контрол, прилаган през целия процес, от постъпване на суровото мляко до кра
rusev02
0 0
Управление на качеството 10 стр.

Управление на качеството

В настоящия казус ще разгледаме управлението на качеството в предприятие "MM International" ООД. Това предприятие произвежда стоки за енергийната промишленост и работи на трисменен режим. То е сертифицирано по ISO 9001:2008...
ivan40
0 0
Социална отговорност и управление на качеството Методи и подходи Национални и световни практики 11 стр.

Социална отговорност и управление на качеството. Методи и подходи. Национални и световни практики

По отношение на управлението на качеството, са изградени различни системи за неговото управление, които представляват набор от дейности, имащи за цел да насочват и контролират процесите, за да се постигне непрекъснато подобрение на ефикасността...
ndoe
0 0
Управление на качеството 11 стр.

Управление на качеството

Под управление на качеството на продукцията се разбира постоянен, планомерен, целеустремен процес на въздействие на всички нива на фактори и условия, осигуряващи създаване на продукция с оптимално качество и пълноценното й използване...
the_magicer
0 0
Пазарът на административни услуги в областта на управление на качеството в България 45 стр.

Пазарът на административни услуги в областта на управление на качеството в България

Капацитетът на администрацията се укрепва с приложението на европейските принципи на добро управление. Постигането на конкретни резултати на растеж,заетост, социално сближаване е трудно без наличието на ефективна и компетентна администрация и качествен
mariadim
0 0
Управление на качеството във фирмата 12 стр.

Управление на качеството във фирмата

Понятието "управление на качеството" интегрира в себе си онези оперативни дейности и процедури, които се прилагат с оглед осигуряване на необходимото ниво на качество на продуктите (услугите), предлагани на пазара...
gecata_maina
0 0
Международна организация по стандартизация 23 стр.

Международна организация по стандартизация

Днес стандартизацията се провежда на няколко различни равнища, на всяко от които тя изпълнява специфични функции. Заводската и отрасловата стандартизация обслужва предимно самата производствена технология...
aronn
0 0
Управление на качеството Проектна среда и качество Постигане на качество Използване на подхода за тотално качество 13 стр.

Управление на качеството. Проектна среда и качество. Постигане на качество. Използване на подхода за тотално качество.

Определение за качеството може да се дефинира от различни гледни точки: от гледна точка на продукта качеството е свързано със съдържанието на продукта- съставките или атрибутите на продукта...
messi
0 0