Материали 1-10 от 78

Празниците в извън-класната дейност 32 стр.

Празниците в извън-класната дейност

. От контекста на изложеното у мен се зароди идеята да представя един свой, макар и непретенциозен опит, от масово навлезлите в педагогическата ни практика допълнителни форми на взаимодействие с децата. Целта на дипломната работа е да се изведе педагогич
yani78
0 0
Влиянието на музиката и персонажите в телевизионните реклами върху потребителите 11 стр.

Влиянието на музиката и персонажите в телевизионните реклами върху потребителите

Музиката е изкуство, което чрез своите специфични изразни средства "предава" мисли и настроения и още "рисува" конкретни картини, събития и образи...
daniche90
0 0
Биографичен поглед над естетическите промени в композиционните похвати на Игор Стравински 18 стр.

Биографичен поглед над естетическите промени в композиционните похвати на Игор Стравински

Стравински е ярък композитор на 20-ти век със стил, който коренно и рязко се променя през различните периоди от цялостното му творческо разгръщане...
gecata_maina
0 0
Приносът на Андре Сеговия за музикалната култура на XX век 102 стр.

Приносът на Андре Сеговия за музикалната култура на XX век

Андре Сеговия е наричан бащата на съвременната класическа китара заради фундаменталната роля, която изиграва за развитието и през 20 век. По неговите собствени думи той е имал за цел да изведе китарата от таверните, където главно се е свирило фолклорни...
silviQ
0 0