Материали 1-10 от 9

План-конспект на тема костенурка 4 стр.

План-конспект на тема костенурка

В началото на ситуацията използвам словесния метод беседа (за костенурката, за това как се движи и т.н.), като психологическа нагласа. Обяснение - описвам устно последователността на извършване на операциите...
dannyboy
12 3
Физиологична характеристика на двигателното качество сила Методика на силовата подготовка 12 стр.

Физиологична характеристика на двигателното качество сила. Методика на силовата подготовка

Мускулната сила като специфично физическо качество е важна съставна част от цялостната структура на спортната дейност. Силата - това е способността на човека да проявява определено съпротивление, или да му противодейства чрез мускулно напрежение...
nerven
26 2
Биоритмология 18 стр.

Биоритмология

Биоритмологията е наука, която се занимава с изучаването на биоритмите. Смъртта е равносилна на загубата на ритъм. В последните години биоротмологията става актуална и необходима за много области на живота...
ivan40
5 1
Хипофиза - физиология на животните 8 стр.

Хипофиза - физиология на животните

Хипофиза е жлеза с изключително важно значение за хормоналното равновесие в организма. Тя е свързано с хипоталамуса както функционално, така и структурно (придатък на междинния мозък)....
admin
16 1