Материали 1-10 от 48

Сравнителна характеристика на областни градове Варна Велико Търново и Пазарджик 38 стр.

Сравнителна характеристика на областни градове Варна, Велико Търново и Пазарджик

Балансираното демографско развитие на населението в страната ни е национален и социален приоритет от огромно значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна правителствена политика...
ndoe
0 0
Преброяване на населението в България през 2011 г - резултати изводи предвиждания 10 стр.

Преброяване на населението в България през 2011 г. - резултати, изводи, предвиждания

Демографските процеси са своеобразен барометър, отразяващ перспективите на всяка една страна. А населението е един от най-важните ресурси, обезпечаващи устойчивото развитие на държавата...
cblock
0 0
Миграцията път към успеха или бягство 16 стр.

Миграцията – път към успеха или бягство

Нерядко се споделя становището, че като правило демографската наука анализира движението на населението, но това не изключва необходимостта към международната трудова миграция да се подхожда и от гледна точка на: икономическата й причинност...
gecata_maina
0 0
Демографски показатели на община Върбица 11 стр.

Демографски показатели на община Върбица

Община Върбица е разположена в североизточна България, област Шумен. На североизток граничи с община Сунгурларе, област Бургас, а на югозапад с община Котел, област Сливен. От запад и северозапад граничи съответно с общините Омуртаг и Търговище...
dannyboy
0 2
Миграция в България 16 стр.

Миграция в България

Миграцията е процес, съпътстващ непрекъснато развитието на човечеството. Този процес във времето и пространството се проявява с различен интензитет, обхват и под различни форми. Миграциите имат икономически и демографски характер...
dannyboy
0 1
Депопулация на населението в България - проблем в демографското развитие на страната 10 стр.

Депопулация на населението в България - проблем в демографското развитие на страната

Като част от демографските процеси и проблеми, депопулацията, има регионален характер, който бързо се превръща в проблем от национално значение, засилвайки демографското, териториалното и социално-икономическото развитие на страната и обществото...
messi
0 2