Материали 1-10 от 11

МАГНИТНИ ПРОВОДИМОСТИ ЗА ПОТОЦИТЕ НА РАЗСЕЙВАНЕ ПРОВОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИ ПО ПОТОК И ПО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ 15 стр.

МАГНИТНИ ПРОВОДИМОСТИ ЗА ПОТОЦИТЕ НА РАЗСЕЙВАНЕ. ПРОВОДИМОСТИ, ПРИВЕДЕНИ ПО ПОТОК И ПО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ

Магнитните проводимости се определят както в участъците на магнитопровода, така и в зоната на въздушни междини.....
aronn
10 0
Електрически измервания - пищови 3 стр.

Електрически измервания - пищови

Метрологията е е наука за измерването, методите и средствата на измерване. Тя борави с понятия като величина, сигнал, измерване и т.н. Измерването е познавателен процес, при който с помощта на физичен експеримент се установява ваимно еднозначно...
gecata_maina
18 0
Себестойност на промишлената продукция 2 стр.

Себестойност на промишлената продукция

Себестойност - себестойността е съвкупност от разходите в парично изражение за производство и реализация на определено количество продукция за определен период от време....
admin
10 0