Материали 1-10 от 11

quotПростотатаquot на неразвитите общества и племето като феномен на миналото съществуващо в историята на културната антропология 7 стр.

"Простотата" на неразвитите общества и племето като феномен на миналото, съществуващо в историята на културната антропология

Според антропологията възникването на племената е опит за адаптация към среда с изобилни, но неконтролируеми и непредсказуеми ресурси....
aronn
0 0
quotПростотатаquot на неразвитите общества и племето като феномен на миналото съществуващо в историята на културната антропология 7 стр.

"Простотата" на неразвитите общества и племето като феномен на миналото, съществуващо в историята на културната антропология

Според антропологията възникването на племената е опит за адаптация към среда с изобилни, но неконтролируеми и непредсказуеми ресурси....
gecata_maina
0 1
Основни показатели за физическо развитие Етапи във физическото развитие на човека и промените които ги характеризират 12 стр.

Основни показатели за физическо развитие. Етапи във физическото развитие на човека и промените, които ги характеризират.

Физическото развитие на човека е съвкупност от морфологични и функционални признаци на организма, които характеризират формата, строежа и функцията на човешкото тяло през различните етапи от неговата онтогенеза...
ivan40
3 2
Хора и богове в Илиада на Омир 2 стр.

Хора и богове в ,,Илиада’’ на Омир

Макар на много места в ‘’Илиада’’ Омир изобразява и самостоятелно мислещи и действащи хора,той остава верен на традицията на епическото изобразяване,като пренася върху боговете част от качествата на мислещо човешко същество.
denihr
6 0
Езикобщуване и комуникация 6 стр.

Език,общуване и комуникация

Думата комуникация има една доста богата история. О т латинското communicare, което означава съобщавам, споделям, след това думата влиза в английският език. Това става през 14 - 15 век. Коренът е mun , а латинското munus се отнася...
gecata_maina
7 0
Антропология 4 стр.

Антропология

Предмет, определение, задачи, раздели и методи на антропологията. Място на човека в природата. Особености в биологията на човека. Основни етапи в развитието на човека. Хипотези за произхода на Хома Сапиенс....
admin
10 0
Предмет на философската антропология 11 стр.

Предмет на философската антропология

Може би затова някои мислители определят човека като същество, стремящо се да излезе зад своите граници, дори някои отиват още по-далеч, като твърдят, че ”човекът се явява въпрос, на който няма отговор"....
admin
8 0