Материали 1-10 от 12

Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа 9 стр.

Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа

В предния параграф установихме, че операцията умножение в z не притежава обратна алгебрична операция. Затова си поставяме следната задача: да се построи ново множество от числа, което да включва в себе си множеството z...
aronn
0 0
СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ 61 стр.

СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ

Моделът е, изкуствено и с определена цел, създаден образ на реален обект или на отделни негови елементи или особености като.........
aronn
12 1
Измерване на ефективността 15 стр.

Измерване на ефективността

Акцентът е върху разликата в стойностите за ефективност, получени с помощта на тези стандарти при оценяване на работните показатели на един стандартен индукционен двигател с кафезен ротор...
messi
3 0
Оптимизиране на печалбата 9 стр.

Оптимизиране на печалбата

Печалбата е основна цел на всяка стопанска единица. Тя измерва и количествено представя финансовия резултат от стопанската дейност. Всяка фирма се стреми реализираната от нея печалба да бъде максимална....
admin
7 0
Курсова работа по екологичен одит - методи за оптимизация на технологичните обекти 7 стр.

Курсова работа по екологичен одит - методи за оптимизация на технологичните обекти

Курсовата работа е базирана на методите на математическото моделиране, изучаващи се от студентите в специалността "Екология" на ХТМУ...
admin
45 3