Материали 1-10 от 25

Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на quotАромаquot АД 100 стр.

Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на "Арома" АД

Изследователската цел е да се направи финансова оценка на "Арома" АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели, в частност анализ чрез модела за оценка на цел
daniche90
0 0
Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието 68 стр.

Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието

Актуалността на избраната тема се определя от два основни фактора: на първо място, от значението на годишното счетоводно приключване, което представлява процес, при който се обобщава и се преобразува счетоводната информация от отчитането за текущ...
rusev02
0 0
Финансово счетоводство 8 стр.

Финансово счетоводство

Получени са по разплащателната сметка във валута 11 000 щатски долара съгласно сключен договор за краткосрочен заем във валута с търговска банка. Централният курс на БНБ за деня на получаване на заема е 1.42 лв. за щатски долар....
dannyboy
0 0
Проблеми при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия 75 стр.

Проблеми при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия

Когато става дума за предприятия на бюджетна издръжка, независимо от това, дали тя е пълна или частична, дали бюджетът осигурява повече или по-малко от половината от необходимите средства...
nerven
0 0
Основни акценти на годишното счетоводно приключване и финансов отчет на фирма 94 стр.

Основни акценти на годишното счетоводно приключване и финансов отчет на фирма

Актуалността на избраната тема се определя от два основни фактора: на първо място, от значението на годишното счетоводно приключване, което представлява процес на обобщаване и на логическо преобразуване на счетоводната информация т...
aronn
0 0
Данъчно облагане на дивиденти 14 стр.

Данъчно облагане на дивиденти

Дефиниция на понятието "дивидент" е дадена в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно което "дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице...
daniche90
0 0