Материали 1-10 от 9

Прoблeми нa eтничeскитe мaлцинствa нa пaзaрa нa трудa 71 стр.

Прoблeми нa eтничeскитe мaлцинствa нa пaзaрa нa трудa

В България понятието рома е формално въведено веднага след края на Втората световна война със създадените от Отечествения фронт през 1946 г. театър "Рома" и вестник "Романо еси"...
ndoe
0 0
Етноцентризмът като общностно психично явление Основни свойства на етническите стереотипи 10 стр.

Етноцентризмът като общностно психично явление. Основни свойства на етническите стереотипи.

Теорията за етноцентризма е стартова точка за разбирането на психологичния аспект на груповите отношения – кои индивиди и защо развиват конкуренция, конфликти или хармонични отношения. Счита се, че повечето етноцентрични хора са....
ivan40
0 0
Маскарадът - културно наследство 11 стр.

Маскарадът - културно наследство

Маскирането е културна универсалия, явление – познато на множество култури, което се среща в различни сфери на живота. Древни общества са маскирали лица, за да контактуват с божественото, поставяли са маска на водача – цар, шеф, фараон, когато се е отправ
Witn355
4 1
Интеграция на етническите малцинства в България Основни подходи и предизвикателства 13 стр.

Интеграция на етническите малцинства в България. Основни подходи и предизвикателства.

Малцинствата са част от националната държава. Те са обществени групи, които се отличават от мнозинството на населението в дадена държава по расови, народностни, езикови, религиозни и други черти...
cblock
15 4
Ромският етнос като част на българското общество проблеми и перспективи на развитие 30 стр.

Ромският етнос като част на българското общество – проблеми и перспективи на развитие

Експонирането на проблемите на ромите (циганите) в публичното пространство повиши чувствителността на обществото към тях. Чуват се крайни твърдения, постепенно прерастващи в митове. Някои от оценките стъпват на натрупани през десетилетията отрицателни ...
emoto_92
13 0
Симулиране на междукултурни срещи 12 стр.

Симулиране на междукултурни срещи

Симулационните игри за междукултурни срещи съществуват от много години. Ще представим няколко типа симулации и по един добре известен пример за всяка от тях. Това проправя пътя за въвеждане на понятието синтетично-културни симулации...
messi
2 0
Култура Основни аспекти на културата по измерения - идентичност йерархия психологически пол и добродетел 9 стр.

Култура. Основни аспекти на културата по измерения - идентичност, йерархия, психологически пол и добродетел

Понятието култура (от латински cultura означаващо "да култивира") е понятие с много нееднозначни дефиниции и поради тази многостранност и многопластовост се подлага трудно на единно определение. Различните дефиниции на културата отразяват различ
ivan40
16 1