Материали 1-10 от 25

Методи за оценяване на трудовото поведение при подбор на персонал 14 стр.

Методи за оценяване на трудовото поведение при подбор на персонал

Неизбежно почти всеки в организацията на някакъв етап участва в бизнеса по оценка на другите. Мнозина от старшия персонал и всички професионалисти от областта на човешките ресурси са в бизнеса на подбора. От повечето мениджъри, а дори и от супервизорите
dority1234
0 1
Жив организъм ли е организацията 10 стр.

Жив организъм ли е организацията?

Ако разглеждаме организацията като машина, хората стават взаимозаменяеми части. Точно както повредената машинна част лесно може да се замени с нова, провалящият се мениджър лесно може да се замени с имащ успех ръководител. Моделът на машината подчертава р
nikytooo
0 2
 Психопрофил на успешния лидер според Теорията на чертите 7 стр.

Психопрофил на успешния лидер според Теорията на чертите

Реферат по Организационна психология (Психология на управлението) на тема Психопрофил на успешния лидер според Теория на чертите. Поставена оценка - Отличен 6,00
d_dnev
0 4
Реферат по основи на управлението 20 стр.

Реферат по основи на управлението

Уводът в психологията на управлението ни разкрива възникването на психологическата наука и нейното развитие. Първоначално единната психологическа наука възниква като теоретична-описателна и обяснителна...
rusev02
0 0
ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 26 стр.

ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

До края на XIX век икономиката се разглежда като икономическа физика или като механика на количеството и цената. Този механистичен подход е продиктуван преди всичко от достиженията на техниката.
messi
5 0
МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД И ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА 118 стр.

МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД И ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Така въпросът за мотивацията на хората за труд и привързаността им към организацията се превръща в една от основните предпоставки за организационната ефективност и успех.
aronn
28 3