Материали 1-10 от 7

Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар 99 стр.

Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар

Пощенският сектор предоставя едни от основните пакети от услуги, свързани с развитието на комуникацията между хората и бизнеса както по електронен път, така и на хартия...
messi
0 0
Либерализация и конвергенция принципи на регулиране на телекомуникационния пазар 14 стр.

Либерализация и конвергенция, принципи на регулиране на телекомуникационния пазар

През последните двадесетина години технологичната революция доведе до съществени изменения в телекомуникационния сектор. Тази динамика допринесе за предлагане на голямо многообразие от далекосъобщителни услуги, което предизвика глобален информационен...
ndoe
0 0
Телекомуникационна система телекомуникационни услуги и стандарти 17 стр.

Телекомуникационна система, телекомуникационни услуги и стандарти

Под термина телекомуникационна система се разбира съвкупността от съоръжения, които позволяват два крайни абоната (клиента) да об менят информация, както и терминалите на абонатите...
messi
6 1
Начини за проследяване на пощенски пратки в страната и чужбина 11 стр.

Начини за проследяване на пощенски пратки в страната и чужбина

Като страна-членка на всемирния пощенски съюз, република България, чрез своите компетентни институции, ще продължи активно да участва както в текущата дейност на съюза, така и в работата на неговите ръководни...
ivan40
12 0