Материали 1-10 от 9

Старобългарска епиграфика 16 стр.

Старобългарска епиграфика

Писмените паметници, достигнали до нас непосредствено, а не чрез преписи, написани на твърд материал, който не е пергамент или хартия, са предмет на специална историко-филологическа...
aronn
1 0
Цар симеон и Константиопол 15 стр.

Цар симеон и Константиопол

Детството на Симеон; Лиутпранд и неговото съчинение Antapodozis (Възмездие); Симеон в търсене на нови пътища; християнството в зората на новата цивилизация. Велики Преслав, сблъсъци на българския владетел. Симеон - василевс. Мечтата за Констонтинопол...
dannyboy
4 0
Наименования и народностна основа на най- стария писмен славянски език 19 стр.

Наименования и народностна основа на най- стария писмен славянски език

Народностна основа - когато Востоков изследва старо руския препис на остро мирово евангелие, отбелязва наличието на двете носови гласни, които приобщава само към определено племе, т.е. заявява, че това не е общия старо славянски...
mOn
5 0
Икономическо развитие на света по време на индустиалния преврат до 1871 г 95 стр.

Икономическо развитие на света по време на индустиалния преврат до 1871 г.

Характерните черти на индустриалния преврат в развитите капиталистически страни били тясно свързани с някои особености на икономиката на Англия...
ndoe
5 0