Материали 1-10 от 22

Природни процеси на генетичен пренос 4 стр.

Природни процеси на генетичен пренос

Генетичния обмен е случаен процес, който се осъществява по три различни начина: трансформация, трансдукция и конюгация. При трансформацията ДНК се освобождава от клетката, разтваря се в околната среда и се поглъща от реципиентните клетки...
nerven
11 0
Популационна генетика 25 стр.

Популационна генетика

Популационната генетика изучава явленията наследственост и изменчивост на ниво популация. Тя изследва генетичната структура на популациите и нейните промени под влияние на различните еволюционни фактори...
gecata_maina
29 1