Материали 1-10 от 775

Къща-музей Лайош КошутвШумен 7 стр.

Къща-музей Лайош Кошут в Шумен.  

Броят на унгарските туристи посетили организирано България през 2016г. е 94 хил.души.(Министерство на туризма Р.България) Близостта на гр.Шумен до морските ни курорти е предпоставка за развитието на културния туризъм по време на престоя на гостите в морс
pandeon
0 0
Туристически обект Природозащитен център Пода Бургас 6 стр.

Туристически обект: Природозащитен център „Пода“ Бургас

ПЗЦ“ПОДА“ лежи на един от най-оживените прелетни пътища на птиците в Европа – „Виа понтика“. Уникалното разположение посетителския център в най-западната точка на цялото Черноморско крайбрежие е причина потоците от птици мигранти над ПЗЦ „ПОДА“ да са особ
pandeon
0 0
Продуктова специализация на туристическия район Родопи 46 стр.

Продуктова специализация на туристическия район Родопи

Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка"...
cblock
0 1
АТР на Черна Гора 17 стр.

АТР на Черна Гора

Географско положение, граници и териториален обхват. Основни туристически ресурси по райони. Плев. Подрайонът на Дурмитор-Синеявина и каньонът на р. Тара. Биело Поле. Зетско-Морачанският подрайон обхваща Никшичкото поле. Подгорица...
ivan40
0 0