Материали 1-10 от 69

Методи на управление на туризма 3 стр.

Методи на управление на туризма

Съвременните методи на управление могат да се класифицират по следния начин: - Мениджмънт чрез целите - Мениджмънт чрез делегиране - Мениджмънт чрез регулиране - Мениджмънт чрез контролиране - Мениджмънт чрез координиране - Мениджмънт чрез комуникир
nezabravima
0 0
Основни понятия в Туроператорска и Туристическа агентска дейност 2 стр.

Основни понятия в Туроператорска и Туристическа агентска дейност

Закона за туризма регулира туризма като съвкупност от специални стопански дейности, пътувания,участия в културни прояви. Тези дейности се осъществяват в туристически обекти и са насочени към създаване и предлагане...
cblock
5 0