Материали 81-90 от 775

Маркетингов микс на организирано пътуване с обща цена 11 стр.

Маркетингов микс на организирано пътуване с обща цена

Курсовата работа се състои в изготвяне на план за организирано пътуване с обща цена, включващо градовете Шумен и Велико Търново, както и изготвена таблица за образуване на общата цена...
aronn
10 0
Бизнес план на фирма Еко билка 5 стр.

Бизнес план на фирма "Еко билка"

Обект на разглеждане на настоящата разработка е фирма "Еко билка" – производител на чай. Разработката има за цел да систематизира информацията за пазара и средата (външна и вътрешна), в която се реализира фирмата....
aronn
17 1
Организация на туроператорската дейност по примера на туроператорска фирма 12 стр.

Организация на туроператорската дейност по примера на туроператорска фирма

ТО се появяват като пазарен фактор през 60-те години, което е резултат от нарасналото търсене на организирани пътувания. Сега те са най-мощните международни монополи и влияят върху формирането на туристическия пазар...
lubega
2 0