Материали 1-10 от 10

Автоматични машини 39 стр.

Автоматични машини

Автомат – самообслужване, модулна сглобяемост - частично разположение един до друг, с определно разстояние, за да избегне сблъсканията и натрупване. Монтиранети става лесно, транпортирането е трудно поради стръмни участия по ски курорти...
loli
7 0
Биотехнологии 62 стр.

Биотехнологии

Най-старият биотехнологичен продукт вероятно е медовината, получена чрез ферментацията на мед. За получаването и за разлика от бирата, в някои фази от производствения процес не е била необходима топлина...
gecata_maina
7 1
Технологична последователност на изработването на външно прикачен джоб с пет басти - план конспект на урок 6 стр.

Технологична последователност на изработването на външно прикачен джоб с пет басти - план конспект на урок

Цели на урока: образователна - за представя на учениците технологичната последователност за изработването на външно прикачен джоб на дамски панталон. Да придобият умения и навици за изработването и качеството им...
ndoe
31 0
Технология на стъклените влакна Формуване на щапелни и непрекъснати влакна 21 стр.

Технология на стъклените влакна. Формуване на щапелни и непрекъснати влакна.

Известни са два вида стъклени влакна (СВ): непрекъснати и щапелни. За непрекъснатите е характерна неограничена дължина (достигаща до 50 кm), праволинейност и паралелност на влакната в нишката...
messi
0 0
Аудио-визуални информационни технологии АВИТО 7 стр.

Аудио-визуални информационни технологии (АВИТО)

Аудио визуалните и информационни технологии в образователния процес. Еволюция на информационните средства за обучение - в историята на педагогиката, в зависимост от използваните средства, могат да се разглеждат следните периоди...
dannyboy
31 0
Технология и технологична линия за производство на кетчуп 8 стр.

Технология и технологична линия за производство на кетчуп

Видове подсладители, използвани обикновено гранулирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло. Други подсладители включват декстроза или течна захар под формата на царевица или сироп от глюкоза...
ivan40
21 1
Проектиране на автоматизиран поток на сглобени единици тип Ловни патрони за гладкоцевно оръжие 20 стр.

Проектиране на автоматизиран поток на сглобени единици тип ”Ловни патрони за гладкоцевно оръжие”

Автоматизация на дискретното производство Проектиране на автоматизиран поток на сглобени единици тип "Ловни патрони за гладкоцевно оръжие"...
admin
2 0