Материали 1-10 от 47

Предмет и задачи на психопатологията Основни понятия Научни направленияРазлики между психопатология и психиатрия 369 стр.

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:
paremtal729
0 0
Социално значими заболявания онкологични заболявания 11 стр.

Социално значими заболявания: онкологични заболявания

Преди да започнем да пишем за какъвто и да е вид заболяване и да го наречем социално значимо, трябва да обесним какво означава това. Социално значимо е заболяване имащо значение за обществото...
rusev02
0 1
Опазване здравето на децата и осигуряване посещаване на училище 12 стр.

Опазване здравето на децата и осигуряване посещаване на училище

В настоящия проект е използвана методиката за анализ на публични политики и съответните стъпки обобщени и представени в научния труд на проф. дпн. Тодор Танев " Анализ на публичните политки"– науката за създаване на конкретни полит
the_magicer
0 0
Автономност и лична отговорност на пациента в системата на болничната и извънболничната помощ 5 стр.

Автономност и лична отговорност на пациента в системата на болничната и извънболничната помощ

От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве. Когато човек стане пациент, той не губи правата си...
silviQ
0 0
Стоматологът трябва да притежава образен език за позитивно въздействие върху здравното поведение на пациентите За повишаване на здравната култура 5 стр.

Стоматологът трябва да притежава образен език за позитивно въздействие върху здравното поведение на пациентите. За повишаване на здравната култура.

Общопрактикуващият стоматолог има реални възможности за повишаване на здравна култура на своите пациенти. Необходимо е формирането на здравна култура и здравната мотивация, която трябва да е насочена към позитивно...
messi
0 0