Материали 1-10 от 1

Бологични опастности на работното място микроорганизми алергизиращи вещества 14 стр.

Бологични опастности на работното място, микроорганизми, алергизиращи вещества

В хода на присъединявяне на България към Европейския съюз се осъществява хармонизиране на нормативната уредба касаеща, здравословните и безопасни условия на труд. наредба № 4 от 14.10.2002 на мтсп, въвежда специфичните изисквания на Европейския съюз...
messi
7 0