Материали 1-10 от 48

Кои са основните различия в технологията на отглеждане на фуражен и пивоварен ечемик 6 стр.

Кои са основните различия в технологията на отглеждане на фуражен и пивоварен ечемик?

Ечемикът е една от основните зърнено – житни култури и заема огромна площ в света. В групата на зърнените култури в световен мащаб се нарежда след пшеницата, царевицата и ориза. Той е главно фуражна култура, но зърното му намира широко приложение в.
lubega
0 0
Разработване на технология за отглеждане на многогодишни житни треви за производство на семена 12 стр.

Разработване на технология за отглеждане на многогодишни житни треви за производство на семена

Многогодишните житни треви принадлежат към сем. Рoaceae. Те са широко разпространени в естествените ливади и пасища, което се дължи на сравнително голямата им дълготрайност, добрата им екологична пластичност и по- високата им конкуретна способност в...
daniche90
0 0
ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ 104 стр.

ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ

Като промишлена култура розите се отглеждат в България повече от три столетия заради ароматичните вещества, които се синтезират и натрупват в цветовете им. Българската роза е наша национална гордост.
messi
1 0
Технология на отглеждане на зелен фасул като втора култура 10 стр.

Технология на отглеждане на зелен фасул като втора култура

Зеленият фасул е сравнително по-невзискателен към предшественика. Много добре се развива след краставици, зеле и картофи. Добри предшественици са зърнено-житните и кореноплодните култури. Фасулът не бива да се отглежда като монокултура...
rusev02
11 1
Агротехнически изисквания при работа на почвените фрези 6 стр.

Агротехнически изисквания при работа на почвените фрези

Фрезите се използват за повърхностна почвообработка след основната, а така също и за директна обработка след прибиране на предшественика. На предварително изорани почви се фрезува на дълбочина до 12 cm, а на неизорани почви - на дълбочина до 18 cm...
gecata_maina
10 2