Материали 1-10 от 18

Престъпление и вина в романа Терез Ракен 7 стр.

Престъпление и вина в романа "Терез Ракен"

Останали без стойности, житейски цели, героите на Зола се самоотричат по странен начин, като зверове, останали без плячка, която да подбужда духовната им жизненост. Чрез самоотравянето "мълния" разразила се над телата им, Зола символно внушава..
silviQ
3 0
Западно европейска литература 10 стр.

Западно европейска литература

В течение на много дълъг период от време, може би през цялата епоха на класицизма от ХVІ до XVІІ век, безспорните собственици на езика във Франция са писателите, като се изключат проповедниците и юристите, никой друг не е говорил....
silviQ
6 1
Рицарите на западноевропейската литература пищов 1 стр.

Рицарите на западноевропейската литература (пищов)

Основна тема на средновековната западноевропейска литература е Бог н всичко, свързано с него. По своята същност тя е християнска През Средновековието съществува и рицарската литература, в която главна тема е рицарството, а рицарят - основен герой...
ivan40
3 0
Маската за Тартюф 2 стр.

"Маската" за Тартюф

Той определя посоката на развитие на обществения и духовния живот.Затова и художествените идеи за нравствения дълг,човешкия и обществен морал ,винаги отстоявани в името на краля и неговата абсолютна власт са водещи.
lubega
1 0