Материали 1-10 от 7

Пищови по съпромат 11 стр.

Пищови по съпромат

Ако означим с RL , ML съответно главният вектор и главният момент на външните сили, действуващи върху лявата част, определени спрямо приетата координатна система XYZ, a с RD , MD – главният вектор и главният момент на външните сили,...
admin
180 5
Пищови по съпротивление на материалите 2 стр.

Пищови по съпротивление на материалите

Опън и натиск. Удължение на пръта и Закон на Хук. Статически определими и статически неопределими системи. Напрегнато и деформирано състояние при опън и натиск...
admin
162 4
ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ ПО СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ И ТРАНСПОРТНИЯ ФАКУЛТЕТ Част II 48 стр.

ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ ПО СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ И ТРАНСПОРТНИЯ ФАКУЛТЕТ Част II

ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ ПО СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ И ТРАНСПОРТНИЯ ФАКУЛТЕТ Част II – теория на еластичността
ivan00
111 2