Материали 1-10 от 14

ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА 12 стр.

ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА

По своята същност демокрацията предполага и изисква преобразуване на различните сфери на обществения живот. Общ момент в демократичното обновление е признаването и реализирането на плурализма.
messi
1 0
Психологични въпроси на безопасността на труда 8 стр.

Психологични въпроси на безопасността на труда

По своята същност условията на труд са толкова разнообразни, колкото и видовете труд. Въздействието върху трудовата дейност може да носи както специфичен, така и исторически и социален характер. Много често едно и също условие влияе различно върху...
rusev02
1 1
Психологически подбор 23 стр.

Психологически подбор

Една от най-често допусканите грешки е неоправданото завишаване на изискванията към кандидатите. Добре е, безспорно, да има висококвалифициран персонал, но той има и висока цена. Освен това тези хора ще искат да използват и развиват уменията си...
gecata_maina
3 0
Оценка на персонала 8 стр.

Оценка на персонала

Основните цели при оценяване на дейността на социалният работник са свързани с подпомагане на неговото професионално израстване. Целите на оценяванети закономерно се свързват с качеството и ефективността на съответния специалист.
cblock
5 0
Организационно поведение 6 стр.

Организационно поведение

Ниска производителност, отсъствия, неoплатняване на работното време, високо текучество на персонала – това са проблеми, които измъчват мениджърите и влияят неблагоприятно на вътрефиреният микроклимат.
nezabravima
2 0
Професионално ориентиране и кариерно развитие 18 стр.

Професионално ориентиране и кариерно развитие

Същност на професионалното ориентиране. Oт професионално към кариерно ориентиране, защо и как? Професионално осведомяване, професионални интереси, професионален избор и професионално самоопределяне на индивида...
emoto_92
18 3