Материали 1-10 от 12

Публична личност и публичност 6 стр.

Публична личност и публичност

Публичността е сравнително ново явление в нашето общество, което се изучава от пъблик рилейшънс. През годините у нас въпросите и проблемите на публичната личност и публичност придобиха важно значение...
cblock
0 0
Общество аудитория публика 7 стр.

Общество, аудитория, публика

Благодарение на комуникациите обществото, отделните публики и аудитории могат да постигат своите цели. Това налага изграждането на комуникационна система, която да осигури обмен на информация между обществото....
cblock
0 1
Народно читалище Георги Тодоров - гр Белица 15 стр.

Народно читалище "Георги Тодоров" - гр. Белица

Българското читалище е институция, която заема особено място в нашата история и обособяване на култура. Читалищата в България са проявявали способността да оцеляват при всички изпитания на историята и превратностите в обществено-политическия ни живот...
gecata_maina
12 1
Управление на конфликтите и социален контрол 34 стр.

Управление на конфликтите и социален контрол

Конфликтите са толкова стари, колкото самото човечество, те са един общ феномен, който се среща на всички нива на взаимното съществуване. Не наличието на конфликти трябва да се определя като проблематично, а формите на тяхното...
mOn
2 0