Материали 1-10 от 8

Техники на предизборния имидж 5 стр.

Техники на предизборния имидж

Ако приемем, че предизборният политически маркетинг е част от индустрията за "фабрикуване на мнения", можем да кажем, че техниките на политическият имидж са основното средство за "производство" на политически образи...
lubega
0 0
Обществено мнение и медии 10 стр.

Обществено мнение и медии

Обществено мнение, медии, медийно въздействие, медийно формиране на социалния дневен ред, медийно управление на обществото, медийна власт и социална реакция, влиянието на медиите върху общественото мнение...
ivan40
4 0
Гневът на мравките Поведение на медиите в условие на криза Медийни свидетелства 3 стр.

Гневът на мравките. Поведение на медиите в условие на криза. Медийни свидетелства.

Скритото контролиране на нагласите, знанията, отношенията и емоциите на социума е актуално още от времето, когато се формират първите човешки общности....
ivan40
5 0
Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп 9 стр.

Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп?

Въпросът за европейската общност и по-конкретно за ЕС, който представя като една "нова" Европа, при която политиката отстъпва място на икономиката, разисква Лари Зидентоп в шеста глава на своята книга "Демокрацията в Европа"...
nerven
12 3
Медийна манипулация 15 стр.

Медийна манипулация

Къде се е зародила и развила манипулативността? Отговорът: в психиката на тълпата. Защото не можем да отречем, че е по - лесно да се появи някой, който да ни внуши какво да мислим, какво да четем, в какво да вярваме и как да ...
ivan40
24 1
Място и роля на политиката в живота на българското общество след 1990 г 11 стр.

Място и роля на политиката в живота на българското общество след 1990 г

В към настоящия момент, българското общество не се намира в сериозна социална и политическа криза. У нас обаче, все още е пресен споменът за лято 2005 г., когато държавата бе оставена на автопилот, поради невъзможността да се сформира правителство.....
admin
2 0