Материали 1-10 от 37

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България 65 стр. очаква одобрение

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България

Публикуваните в ръководството местообитания служат като референтен за България списък на местообитания от Приложение I от Директива 92/43/ЕЕС.
legolas
0 0
Цифрови релейни защити 496 стр. очаква одобрение

Цифрови релейни защити

Защитата може да се управлява от РС чрез програми с менюта на различни езици.Те притежават системен интерфейс за връзка с PC, по които да комуникират чрез специален софтуер, който се включва обикновено в обема на доставката.
messi
0 0
Теория на алгоритмите и оптимизация 107 стр.

Теория на алгоритмите и оптимизация

Ние очертахме основните методи за проектиране и анализ на алгоритми, които са намерили приложение в манипулиране на отделни обекти като списъци, масиви, сетове,графи и геометрични обекти като точки, линии и полигони.
messi
2 0