Материали 1-10 от 540

Токозахранващи устройства 11 стр.

Токозахранващи устройства

Мрежовият трансформатор изпълнява няколко функции – разделя галванично мрежата от веригата на изправеното напрежение, трансформира мрежовото напрежение до необходимата за вентилната група стойност и при необходимост променя броя на фазите на....
ndoe
0 0