Материали 1-10 от 49

Специфика на българския език и славянските езици в изразяването на степените за сравнение 5 стр.

Специфика на българския език и славянските езици в изразяването на степените за сравнение

Написани са подробно степените за сравнение в българския език, също така и степените за сравнение в словенския, словашкия, чешкия, беларуския, украинския и руския език...
gecata_maina
0 0
Двуезичие билингвизъм и многоезичие мултилингвизъм 11 стр.

Двуезичие (билингвизъм) и многоезичие (мултилингвизъм)

За някой двуезичието означава еднаква способност да се използват и двата езика за комуникацията. За други означава способност за комуникация и на двата езика , но с по-добри умения по единия от тях...
gecata_maina
0 1