Материали 1-10 от 20

Предаване част от медийното пространство в България насочено към детска аудитория 5 стр.

Предаване, част от медийното пространство в България, насочено към детска аудитория

Избрах предаването "Приказки за физиката и астрономията", защото научава децата на много интересни неща, като опити и факти за физиката и астрономията, които са полезни и необходими...
the_magicer
0 0
Кратък преглед на невербалните комуникации 16 стр.

Кратък преглед на невербалните комуникации

Под комуникация в най-широкия смисъл на думата трябва да се разбира основният факт, че живите същества са във връзка със света. Например Лерш определя като комуникация срещата на човека със света...
ivan40
0 0
Невербалната комуникация 17 стр.

Невербалната комуникация

Осъществяването на комуникация без думи – само с помощта на разменяни жестове и гримаси, на различни телесни движения и фигури в пространството все още за мнозина представлява една от загадките на човешката цивилизация....
dannyboy
0 0
Проект по комуникационни умения 12 стр.

Проект по комуникационни умения

В решението за регистрацията на дружеството е вписан следния предмет на дейност: проектиране, инвеститорски контрол, строителство. С течение на времето се изменя предмета на дейност на дружеството...
silviQ
0 0
Криза в комуникациите 9 стр.

Криза в комуникациите

Кризата в комуникациите на най-големия производител на млечни продукти в Япония Snow Brand е следствие на редица грешки, допуснати от ръководството на фирмата по време на нейното управление...
daniche90
0 0
Понятия в теорията на масовата комуникация 7 стр.

Понятия в теорията на масовата комуникация

Най-общо комуникацията се определя като обмен на знакови структури, чрез които се пораждат смисли. Единици на комуникацията са цялостните езикови и всякакви други знакови комплекси (текстове), които всеки път биват създавани, предавани, получавани...
rusev02
0 0