Материали 1-10 от 62

Национална идентичност и културно наследство Структура на културното наследство Опазване на културното наследство в контекста на глобализиращия се свят 12 стр.

Национална идентичност и културно наследство. Структура на културното наследство. Опазване на културното наследство в контекста на глобализиращия се свят

Към дефиницията на понятието "националната идентичност" трябва да се подхожда с особено внимание, като задължително се взима предвид нейната многоаспектност. Много ясно трябва да се разграничи това понятие от понятието етническата иденти
lubega
0 0
ОБРАЗЪТ НА АФРИКА И СИМВОЛЪТ НА ОГЪНЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ ОТ HARLEM RENAISSANCE ДЕЛО НА АФРО-АМЕРИКАНСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК FIRE 64 стр.

ОБРАЗЪТ НА АФРИКА И СИМВОЛЪТ НА ОГЪНЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ ОТ HARLEM RENAISSANCE: ДЕЛО НА АФРО-АМЕРИКАНСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК “FIRE!!”

Самъсъзнанието е сходно с процеса на самонаблюдението,при който наблюдаващото себе си самосъзнание се обособява като същност, която стои над ежедневното съзнание.
messi
1 0
Защита на културното наследство 9 стр.

Защита на културното наследство

Съдържание, обект и предмет на учебната дисциплина. С какво се занимава: в учебната дисциплина се разкрива съдържанието на основните термини и понятия използвани в теоретични разработки, правна нормативна уредба...
messi
16 1
Двусмисленото възприятие на турските сериали в България 56 стр.

Двусмисленото възприятие на турските сериали в България

Базирах изследването си върху интервютата и наблюденията на семейства, върху публикации от различен тип вестници и сайтове, както и върху коментарите и мненията, изразени в интернет пространството.
rusev02
10 0
Българска народна сватба в град Комрат Молдова 59 стр.

Българска народна сватба в град Комрат (Молдова)

Българите…тук...отвъд Дунава…говорят български навсякъде, в семейството, в магазина, в училище. Има села, които са изцяло български и друга реч освен българска...и да искаш няма да чуеш...
daniche90
4 0