Материали 1-10 от 3

Курсова работа по изследване на операциите 27 стр.

Курсова работа по изследване на операциите

Курсова работа по изследване на операциите. Състои се от 2 части. В първа част са разгледани: Основни понятия от теорията на игрите, класически кооперативни игри, пример. Втора част: Основните понятия от теорията на масовото обслужване., многоканална...
aronn
29 3
Методи за изследване на конкурентните преимущества с помощта на SWOT анализа и бенчмаркинга 20 стр.

Методи за изследване на конкурентните преимущества с помощта на SWOT – анализа и бенчмаркинга

В пазарната икономика важно място заема конкуренцията. Тя е специфично поведение на взаимодействие и на съперничество между продавачи и между купувачи, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси сам или заедно с останалите...
nezabravima
4 0