Материали 1-10 от 7

Индустриалната политика в България след 1990г възможности и проблеми 12 стр.

Индустриалната политика в България след 1990г. – възможности и проблеми

Преходът на индустриалната политика след 1990г. и промяната от централно планирано към пазарно стопанство предизвика известни особености в политиката на страните от Централна и Източна Европа и тяхната икономика...
aronn
0 0
Теорията на Ерих Фром за индустриалното общество 91 стр.

Теорията на Ерих Фром за индустриалното общество

Обект на анализ е развитието на индустриалното общество и неговата теория за бъдещето в развитието на това "индустриално" общество и произтичащото от него индустриално потребление и пазари....
messi
0 0
Размерната структура на предприятията в България 16 стр.

Размерната структура на предприятията в България

Описва тенденциите в размерната структура на предприятията в България и възможностите на икономическата политика за преодоляване на диспропорциите в размерната структура...
cblock
6 0
Фактори формиращи отрасловата структура 5 стр.

Фактори формиращи отрасловата структура

Индустриалното производство има голямо значение за развитието на човечеството и усъвършенстването на цивилизацията. Огромно е и значението му за икономическото развитие на всички държави...
gecata_maina
2 0
Колективен трудов договор 17 стр.

Колективен трудов договор

Колективният трудов договор представлява всяко писмено споразумение относно условията на труд и наемане, което е сключено между работодателя и представителни организации на работниците и служителите...
messi
3 1