Материали 1-10 от 181

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията 19 стр.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.
dessimileva
0 0
 Моделът 7-S приложен на сдружение quotАгенция за регионално развитие и бизнес центърquot - Видин 9 стр.

Моделът 7-S приложен на сдружение "Агенция за регионално развитие и бизнес център" - Видин

Анализ на компонентите в модела 7-S; Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела; Общ преглед на получените резултати, изводи и препоръки към социалната практика...
cblock
0 0