Материали 1-10 от 39

КИНЕМАТИКА 6 стр.

КИНЕМАТИКА

Транслационно движение на твърдо тяло (транслация) - когато две неуспоредни прави от тялото остават успоредни сами на себе си по време на движението.
aronn
16 0