Материали 1-10 от 12

Клод Леви-Строс - за расите и историята за социалния и биологическия еволюционализъм 9 стр.

Клод Леви-Строс - за расите и историята, за социалния и биологическия еволюционализъм

Един от най-известните представители на френския структурализъм, чиито произведения предизвикват голям интерес е голямият френски етнолог-социолог Клод Леви-Строс....
lubega
0 0
Конгресна библиотека в САЩ 6 стр.

Конгресна библиотека в САЩ

Конгресната библиотека в САЩ е създадена с акт на конгреса през 1800 г., когато президентът Джон Адамс подписва законопроект, предвиждащ прехвърляне на седалището на правителството от Филаделфия в новата столица Вашингтон...
ivan40
0 1
Теория и история на културата 22 стр.

Теория и история на културата

Дисциплината теория и история на културата (ТИК) включва лекции и упражнения, които дават обща представа за културологията като наука, запознават с етапите в нейното развитие, проследяват различни културни феномени, анализират законите за съвместно...
gecata_maina
19 0
История на киното през първото десетилетие на ХХ век 4 стр.

История на киното през първото десетилетие на ХХ век

В тихата ера на филмовото изкуство обвързването на образа със синхронен звук не е било възможно за изобретатели и производителите, тъй като не е намерен практичен метод преди 1923 година. Така за първите години на ХХ век от историята на киното филмите...
messi
7 2
Българска възрожденска литература 5 стр.

Българска възрожденска литература

Българското Възраждане е период на обществено-икономически растеж и национална интеграция на българския народ в Османската империя и формиране на българска нация. Период на радикални промени във всички сфери на обществено-икономическия...
ivan40
26 2