Материали 1-10 от 11

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр Пловдив 18 стр.

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр. Пловдив

Марица е река в Южна България и Северна Гърция и Турция. Тя извира от маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите й в рила до вливането и в егейско море е 521,6 км....
cblock
0 0
Влияние на орографията върху движението на въздуха атмосферните фронтове циклоните и антициклоните 7 стр.

Влияние на орографията върху движението на въздуха, атмосферните фронтове, циклоните и антициклоните

Влиянието на планините върху вятъра се изразява във възникването на различни местни ветрове, които могат да се разглеждат като смущения върху общата атмосферна циркулация...
gecata_maina
9 0
Съставяне на агроклиматична характеристика за територията на гр Берковица 7 стр.

Съставяне на агроклиматична характеристика за територията на гр. Берковица

Град Берковица се намира в подножието на Стара планина с надморска височина 371 метра. По отношение на климата района се намира в Европейската-континентална климатична област...
dannyboy
9 1
Климатична характеристика на град Видин 10 стр.

Климатична характеристика на град Видин

Град Видин е разположен в най-северозападната част на Република България и е областен център на община Видин. Намира се на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на видинската низина с надморска височина 30-35м...
nerven
17 1
Теми по климатология 24 стр.

Теми по климатология

Предмет и задачи на килиматологията. Методи за изследване. Синоптични и климатологични наблюдения. Основни елементи на времето и климата. Температура на въздуха и почвата. Атмосферно налягане. Влажност на въздуха. Вятър – роза на ветровете...
nerven
40 2
Проблеми на дълготрайното адаптиране на горите към климатичните промени в света и Европа 6 стр.

Проблеми на дълготрайното адаптиране на горите към климатичните промени в света и Европа

Същност на промените в климата - основни понятия, причини и изражение. Климатични промени – последици и най-важни очаквани промени. Адаптационни механизми на организмите...
messi
24 0