Материали 1-10 от 1681

Интегрирани маркетингови комуникации използвани при позиционирането на Тойота Приус 9 стр.

Интегрирани маркетингови комуникации използвани при позиционирането на Тойота Приус

Курсова работа по ИМК даваща пример как са използвани интегрираните маркетингови комуникации при позиционирането на пазара на Тойота Приус
0 0
Курсова работа по quotПродуктова и иновационна работаquot 7 стр.

Курсова работа по "Продуктова и иновационна работа"

Както всяка една друга компания, така и Мейджи притежава собствена уникалност и изградена идентичност. Компанията е пропазарно ориентирана и проклиентски ориентирана, но така са ориентирани и не малко други компании на пазара - в Япония или в развитите...
daniche90
0 0