Материали 1-10 от 56

Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации 6 стр.

Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации

Според приетото определение "иновация" е реализацията на нова за предприятието идея за продукти, услуги, процеси и форми на организация или на комбинация от тях, които създават пазарни предимства и чрез това...
lubega
0 0
Изработване на бизнес план 17 стр.

Изработване на бизнес план

Курсова работа на тема "Изработване на бизнес план". Литературен обзор. Създаването и функционорането на нова фирма или развитието на вече съществуваща се съпътства от потребността да се разработи бизнес план...
cblock
0 0
Стратегически план за развитие на quotТръбна мебелquot 13 стр.

Стратегически план за развитие на "Тръбна мебел"

"Тръбна мебел" АД е средно голямо българско предприятие, специализирано в производството на метални мебели, предназначени за домашно обзавеждане, а не за търговска и индустриална употреба...
messi
0 0