Материали 1-10 от 13

Фактори и предпоставки за устойчиво развитие на урбанизираните селищни среди на примера на община София 127 стр.

Фактори и предпоставки за устойчиво развитие на урбанизираните селищни среди (на примера на община София)

Целта на темата е да се анализират основните проблемни области в изградената урбанистична система на страната и да се дадат насоки за оптимизацията им...
silviQ
0 0
Китай - голямото икономическо чудо 19 стр.

Китай - голямото икономическо чудо

Разкъсван от вътрешни конфликти, окупиран, изолиран и беден до преди 60 години, днес Китай е геополитически и икономически гигант, където се развива най-голямата капиталистическа икономика на нашата планета...
lubega
9 0
Социално-икономически аспекти на глобалните проблеми 12 стр.

Социално-икономически аспекти на глобалните проблеми

Глобалните проблеми, пред които е изправено човечеството са тясно свързани и взаимно зависими и трябва да се разглеждат като единна система от динамично променящи се явления в ноосферата...
ivan40
21 0
Социално-икономическа характеристика на област Русе 103 стр.

Социално-икономическа характеристика на област Русе

Област Русе е разположена в Северна България и заема 2803,4 кв. км. и заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, областта попада в териториалния обхват на Северен централен район...
emoto_92
4 1
Теоретични основи на регионалната икономика Икономическа обосновка на локализационни варианти Мобилност на производството 19 стр.

Теоретични основи на регионалната икономика. Икономическа обосновка на локализационни варианти. Мобилност на производството.

Първият етап е свързан с определянето на териториалната единица, в която ще се извърши локализацията. Обосноваността на териториалната единица за локализация включва...
ivan40
7 0