Материали 1-10 от 17

Обща характеристика на екстремните ситуации Организация на защитата на населението при екстремни ситуации Средства за защита 8 стр.

Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението при екстремни ситуации. Средства за защита.

Въздействието върху човека както на един, така и на няколко фактора на екстремалната ситуация, предизвиква изменения на психофизическото му състояние и адаптация към външната среда...
ivan40
0 0
Природни бедствия и начини за защита 26 стр.

Природни бедствия и начини за защита

Процесите в живата и неживата материя на земята се извършват бавно, за стотици години. Понякога обаче, по необясними на пръв поглед причини, някои процеси и явления за неизвестен период от време увеличават многократно скоростта на развитието си...
aronn
0 2
Наводнения 2 стр.

Наводнения

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от сушата в резултат от действието на природните сили или разрушаване на хидротехнически съоръжения (язовирни стени, баражи). За разлика от другите природни бедствия...
lubega
3 0
Евакуация 10 стр.

Евакуация

Внезапността при възникване на бедствия, аварии и катастрофи изисква провеждането на предварителни дейности за недопускане или намаляване на щетите от тях и определяне способите за защита и подготовката на населението за оцеляване при екстремни условия...
daniche90
12 0
Изискванията и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 30 стр.

Изискванията и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Основното задължение на работодателя е да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на уговорената по трудовото правоотношение работа...
lubega
4 0
Земетресения пожари наводнения сигнали и сигнализация в екстремни ситуации 17 стр.

Земетресения, пожари, наводнения, сигнали и сигнализация в екстремни ситуации

Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии...
nezabravima
15 1