Материали 1-10 от 32

Проектиране на информационната база в системата за мениджмънт на quotХлебни изделия Възражданеquot ЕАД-София 71 стр.

Проектиране на информационната база в системата за мениджмънт на "Хлебни изделия – Възраждане" ЕАД-София

Търговско дружество "Хлебни изделия - Възраждане" ЕАД е правоприемник на Хлебозавод 1, София и е създадено с решение N0.32 по протокол N0.20 от 20.12.1996 г.на Столичния общински съвет...
lubega
0 0
Управление и ефективност на дълготрайните материални активи в индустриалното предприятие 76 стр.

Управление и ефективност на дълготрайните материални активи в индустриалното предприятие

Да се направи анализ на тяхното състояние и използване, и формулира по-важни насоки за възможностите за подобряването им в индустриалното предприятие, както и възможностите му за инвестиционна и иновационна политика....
nerven
0 0
Прилагане на подхода Пазарна структура - Стратегическо поведение Конкурентни предимства за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл с цел реализиране на предимства 11 стр.
ПАЗАРНА СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ITS IRIS ЕООД 8 стр.

ПАЗАРНА СТРУКТУРА – СТРАТЕГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА “ITS – IRIS” ЕООД

Идеята за създаване на фирмата е повлияна от настоящата икономическа криза в страната, която свива покупателната способност на клиентите и повишава тяхната нужда от подобен род услуги предвид интензивното развитие на техниката в глобален мащаб.
messi
3 3
Организиране на ремонтна дейност Организиране на индустриалното производство 11 стр.

Организиране на ремонтна дейност. Организиране на индустриалното производство.

Да се изчислят ефективният фонд работно време за всяка машина, коеф. На екстензивно използване на машините и почасовото разпределение на ............
messi
4 0
Анализ на работната сила 15 стр.

Анализ на работната сила

Анализът има следните задачи:да се изчислят показателите, свързани с работната сила,да се направи съответният анализ;да се оцени съотношението между планирани и изпълнени в действителност задачи; да се оценят факторите, влияещи върху ресурса...
cblock
2 0