Материали 1-10 от 53

Определяне позицията на България в навечерието на Втората светова война 1938-1941г 21 стр.

Определяне позицията на България в навечерието на Втората светова война 1938-1941г.

В края на 30-те години на XX век светът отново клони към всеобща война. Отново над стария континент, още неизлекувал раните от големия европейски конфликт през 1914-1918 година се надигат буреносни облаци...
cblock
0 0
Външна политика на Република България между двете световни войни 76 стр.

Външна политика на Република България между двете световни войни

Предмет на настоящата дипломна работа е външнополитическият курс на България между двете световни войни. Задачата, която съм си поставил, е изследването на българската външна политика през периода 1919 – 1939 година...
daniche90
0 0
Четата на Панайот Хитов през април 1867 година 87 стр.

Четата на Панайот Хитов през април 1867 година

В нашата история името на Панайот Хитов заема едно от първите места и заслужава безспорна почит. Още приживе той влиза в нетленния пантеон на българските герои. Като неотклонен, убеден борец на българския национален идеал...
gecata_maina
0 0
Режимът на БЗНС 1919-1923 9 стр.

Режимът на БЗНС 1919-1923

Следвоеният погром и покруса. През 1919г. победителите в Първата световна война свикват във Париж конференция, която трябва да изработи мирните договори с победените страни - Германия, Австрия, Унгария, България и Турция...
silviQ
0 0
Възстановяване и развитие на българската държава 1878 1885 г 7 стр.

Възстановяване и развитие на българската държава (1878 – 1885 г.)

Освобождението на България и развитието и като свободна страна са неделими от дълбокия исторически процес на изграждане на европейски национални държави...
the_magicer
0 0