Материали 1-10 от 5

Изследване на робот модел FANUC 1 14 стр.

Изследване на робот модел FANUC 1

В програмния продукт Robot assist има голям набор от под менюта . Всяко едно от тях включва различни видове изследвания и приложения свързани с предварително поставен модел на робот. Като не е задължително този модел да бъде на реално съществуващ робот.
aronn
2 3