Материали 1-10 от 169

Управление на възнагражденията 19 стр.

Управление на възнагражденията

Изплащане в определите срокове и в пълен размер на трудовото възнаграждение. Работодателят е длъжен да: начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работника или служителя за положения труд,..
cblock
0 0
Пищови по Стопански и Финансов контрол 1 стр.

Пищови по Стопански и Финансов контрол

Проверка на касовата наличност; Проверка на касовата дисциплина и касовите операции; Проверка на безналичните плащания; Проверка на електронните разплащания; Проверка на кредитите; Проверка на разчетите; Проверка на правилността на определяне на МЗ
pepss
0 0
Фирма и видове фирми 19 стр.

Фирма и видове фирми

Фирмата е наименованието, под което търговецът (според ТЗ) упражнява занятието и се подписва. Под това наименование той може да отправя правни искове или такива да бъдат отправяни към него. Названието може да съвпада или да не съвпада с гражданското...
ndoe
0 0
ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ 14 стр.

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

Фирмата разполага със собствена автосервизна база на обща площ от 3500 кв.м., включваща административен офис, специализирани халета за авторемонтни услуги, пункт за годишни технически прегледи и сервиз за автотенекеджийски и бояджийски дейности.
messi
0 0
Стратегия на фирма 9 стр.

Стратегия на фирма

Фактори и условия в конкретната външна среда,които имат най-съществено значение за дейността на фирмата в избрания пазарен сектор. Силни и слаби страни. Обща стратегия. Конкурентна мощ. Основни мероприятия за реализация на стратегията на...
gecata_maina
8 0