Материали 1-10 от 41

Проектиране на силов трансформатор 17 стр. очаква одобрение

Проектиране на силов трансформатор

Избираме намотка от меден проводник. Материала на магнитопровода е от термообработена анизотропна електротехническа стомана с ориентирани кристали и повишена магнитна проницаемост марка М2HB30-HIB
messi
3 2
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ 108 стр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от специалност “Електротехника и електротехнологии” на ТУ- Варна и е в съотвествие с учебната програма за образователна степен “бакалавър” .
legolas
25 5
Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема звезда-триъгълник 23 стр.

Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема "звезда-триъгълник"

Пускане чрез превключване на свързването от звезда в триъгълник. То се осъществява със специален превключвател като в началото, при пускане, временно...
rusev02
55 1