Материали 1-10 от 50

Бизнес-план за обработка и съхранение на селскостопанска продукция 77 стр.

Бизнес-план за обработка и съхранение на селскостопанска продукция

Целта на настоящата разработка е да анализира, изясни и оцени ролята и значението на бизнес - плана в условията на едно съвременно предприятие от селскостопанския, каквото е "Универсал – ПЗ" ООД град Русе....
silviQ
0 0
Хидропонни технологии при отглеждане на пипер 9 стр.

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер

Като високо интензивен отрасъл на селското стопанство, оранжерийното производство на заленчуци и цветя се характеризира с използването на големи количества органични материали – оборски тор, торф и слама...
daniche90
0 2
Бизнес план за отглеждане на зайци 9 стр.

Бизнес план за отглеждане на зайци

В момента у нас действа проект за развитие на зайцевъдството в района на Плевен и Ловеч, който се подпомага от Германия. Преди три години се създаде Национална асоциация на зайцевъдите със регионални сдружения в цялата страна...
lubega
21 0
Сеялки за зърнено-житни култури 10 стр.

Сеялки за зърнено-житни култури

Технологичната операция сеитба включва разпределение на семената по площта на полето и заряването им на определена дълбочина в почвата. Според начина на реализация на двете фази сеитбата се дели на видове по...
mOn
5 1
Същност и основни характеристики на съвременната българска земеделска производствена кооперация 10 стр.

Същност и основни характеристики на съвременната българска земеделска производствена кооперация

По този начин се засилва негативния ефект от съчетаването на равното право на участие в управлението с големия брой членове и се усложняват разпределителните механизми и проблеми.
ivan40
4 0