Материали 1-10 от 305

Жител пребори местните такси 8 стр.

Жител пребори местните такси

Местните такси се събират от общините и подведомствените им бюджетни организации въз основа на закона за местните данъци и такси. Тарифите за местните такси също се утвърждават от министерския съвет...
ivan40
0 0
Функции на народното събрание 5 стр.

Функции на народното събрание

Функции на НС са: Законодателна – тя обхваща дейността по създаването на законите. Формиране и поддържане на правителството. Контролна функция – тази функция е класическа за парламентарната администрация...
dannyboy
0 0
Проектиране на работа в дадена организация 13 стр.

Проектиране на работа в дадена организация

Същност на организацията. Същност на проектирането. Значение на организационната структура. Видове организационни структури. Значение на организационната функция. Функции на организацията. Организационно проектиране. Модели на проектиране...
daniche90
0 0
Тристранно сътрудничество 14 стр.

Тристранно сътрудничество

Тристранното сътрудничество е важен способ за предотвратяване на трудовите конфликти. Правната уредба на тристранното сътрудничество се съдържа в разпопредбите на Кодекса на труда...
silviQ
0 0
Административно обслужване на гражданите и бизнеса от община Кюстендил 75 стр.

Административно обслужване на гражданите и бизнеса от община Кюстендил

Целта е да се изгради основният модел на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на местната администрация и на база този модел да се очертаят насоките за повишаване ефективността на административно обслужване...
rusev02
0 0
Административната реформа в България цел на държавната политика 86 стр.

Административната реформа в България – цел на държавната политика

Началото на демократичния процес в България през 1989г. отчита неподготвеността на част от българското общество за предстоящите радикални промени в обществено-икономическия живот, в държавата и в органите за местно самоуправление и местната...
gecata_maina
0 0