Материали 1-10 от 5

Пищов по конструиране на металорежещи машини 3 стр.

Пищов по конструиране на металорежещи машини

От какво зависят геометричните параметри на работната част на цилиндричния зенкер? Предният ъгъл зависи от вида на обработвания материал, а устанивъчният от конструкцията на...
dannyboy
13 0
Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел 8 стр.

Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел

Този елемент се прилага като аустенито -образуваща добавка за частична замяна на никела с манган, а така също за увеличаване устойчивостта на аустенита, за сметка на повишеното усвояване от твърдия разтвор на азот....
admin
41 0