Материали 1-10 от 83

Курсова работа по МФБИ - финансова система и икономика на Япония 21 стр.

Курсова работа по МФБИ - финансова система и икономика на Япония

Съвременният развит капитализъм има две основни форми – индивидуалистичен англо-американски капитализъм и социален германо-японски капитализъм...
aronn
0 1
Анализ на търговията на дребно в Германия 27 стр.

Анализ на търговията на дребно в Германия

Курсова работа на тема "Анализ на търговията на дребно в Германия". Търговията е бранш със сериозен принос за създаване на брутната добавена стойност на икономиката на Германия...
ivan40
0 0
Еволюцията в теоретичните възгледи за ролята на международната търговия 10 стр.

Еволюцията в теоретичните възгледи за ролята на международната търговия

Международната търговия може да се разглежда като съвкупност от излишъци от продукцията на конкретна държава, в следствие на разпределението на труда в нея, който излишък реално е потребен за друга държава...
the_magicer
0 0
Ролята на китайския юан в международните финансови отношения 71 стр.

Ролята на китайския юан в международните финансови отношения

Целта на настоящата дипломна работа е икономически анализ на Китай и ролята на Китай в международната икономика. Като обхвата е както икономическия възход на страната от последните пет години...
aronn
0 0
Обединение на Германия и реформите в администрацията 68 стр.

Обединение на Германия и реформите в администрацията

Целта на бакалавърската теза е да се разгледа обединението на Германия и значимостта на това Обединение, изясняването на историческите аспекти по темата и като следствие от това административните реформи, които са провеждат в Обединена Германия...
nerven
0 0
Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции ТПТИ Основни заплахи 10 стр.

Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Основни заплахи

Обект на внимание в настоящата разработка се отнася до Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС и по-точно до заплахите, които би довело то за икономическия и социален живот на страните-членки на Съюза...
daniche90
0 0
Влиянието на глобалната финансова криза върху сектор - транспорт 10 стр.

Влиянието на глобалната финансова криза върху сектор - транспорт

Преди началото на финансовата криза бързото развитие на азиатските икономики увеличи търсенето на петрол на световния пазар, което предизвика драстично покачване на цената му, достигайки до 140$ за барел. Свиването на потреблението и производството предиз
fatality
0 1
Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на ЕС в страните от Централна и Източна Европа 13 стр.

Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на ЕС в страните от Централна и Източна Европа

Структурната и регионалната политика е един от ключовите елементи на общата рамка на икономическата политика на Европейския съюз (ЕС). Тази политика е наричана още политика за икономическо и социално сближаване...
the_magicer
0 0
Международна икономика 8 стр.

Международна икономика

Но макар самата депресия да не е все още тук, икономиката па депресията — онези видове проблеми, типични за икономическо то състояние на голяма част от света през 30-те г. на XX век — се завърна триумфално...
ndoe
0 0